Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala Gradska uprava Grada Prokuplja, sprovodeći javni poziv za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisnja.

Radionica Delfin radija 29.12.2023.godine